האם נשים משתנות לאחר הנישואים?
ורדה רזיאל ז'קונט
Paris