בעקבות דברי השרה רגב נגד עירום באמנות
זהבי עצבני
Paris