"אני חושבת על היום שבו לא אהיה בחיים"
אלון גל
Paris