"ספי, אתה רוצה לסתום לי את הפה?"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris