"זה מחמם את הלב לדעת שהעם איתנו"
רון קופמן ואריה אלדד
Paris