"היו הרבה סימנים לכך שזה עומד לקרות"
איפה הכסף
Paris