"אני מתבייש שאלה הנציגים שלי בכנסת!"
גבי גזית
Paris