"אתם לועגים לציבור הבוחרים שלכם!"
זהבי עצבני
Paris