"מדובר בחברות מסחריות שרבות בינן לבין עצמן"
גלעד שלמור ודורון הרמן
Paris