מה הזכיר לך השבוע שאת כבר לא צעירה?
חלי וטלי
Paris