"חי רק את ההווה, העתיד זה בשביל פראיירים"
איריס קול
Paris