"בזמן האחרון יש הרבה אור 'בין הסדקים' שלי"
שיחות לילה
Paris