"קפיצת מדרגה ביכולת ההגנה של הסורים"
אילה חסון
Paris