"חברה קדישא לא נתנו לי לדעת היכן קבור הילד שלי"
איפה הכסף
Paris