מכות, קללות ואיומים: יום בחיי פקח בישראל
גלעד שלמור ודורון הרמן
Paris