"משנות ה-80 היו דיונים על הצורך בערוץ נוסף"
איפה הכסף
Paris