23 שנים - האם אפשר לגשר על הפערים בין הימין לשמאל?
המגשרים
Paris