למה בר-אילן מצנזרת ספר שכתב אראל סג"ל?
אראל סג"ל
Paris