"החוק בדבר זכויות עובדים במצב חירום לא ברור"
איפה הכסף
Paris