"הניתוק הזה לא טוב לכלכלה ולצמיחה העולמית"
אילה חסון
Paris