השפעת המסרים החברתיים על התזונה
ורדה רזיאל ז'קונט
Paris