"אנשים לא יכולים לחמם את הבית בחורף"
איפה הכסף
Paris