"חוסר בקרונות ובמסילות מייצר אירועים לא פשוטים"
איפה הכסף
Paris