"זו לא אני ששרה את הפרסומת לבנק דיסקונט"
הדר לוי ודרור רפאל
Paris