ניסה להתאבד - ונשלח למעצר
גלעד שלמור ודורון הרמן
Paris