"כשמתגלים למשהו, הזיכרון הופך לשקט"
בראייה אחרת
Paris