"האמת של חיי נמצאת בכל משפט שכתבתי"
טלי וציפי
Paris