כיצד מקיימים דיאלוג עם האגו?
ורדה רזיאל ז'קונט
Paris