"כל הרוע שרון קובי מנסה להציג לא קיים"
אילה חסון
Paris