"אין דבר כזה סקר - יש תת תרבות בזויה של סקר-שקר"
יורם שפטל
Paris