אנחנו לא מראים את הצלקות, אבל זה לא אומר שהן לא שם
בראייה אחרת
Paris