פחות 'הורה היאחזות' ויותר 'הורה היעלמות'
הקבינט
Paris