"בעזרת הגישור הצלחנו ליצור משפחתיות"
המגשרים
Paris