"האיראנים הצליחו לכתר אותנו"
ינון מגל ובן כספית
Paris