"מבקרים זוכים להכיר אותי לפי האישיות ולא לפי איך שאני נראה"
תחשבו טוב
Paris