"ההצגה חייבת להימשך": דוד חיים בראיון מרגש
איריס קול
Paris