"חלק מהמשתתפים לוקחים מאוד קשה כשהם מפסידים"
רז שכניק
Paris