"לנהוג בחכמה - הטבע יותר חזק מאיתנו"
בן כספית ואריה אלדד
Paris