"נתניהו שקרן, אם יישאר בשלטון הלכנו לאבדון"
בן כספית ואריה אלדד
Paris