"תסתכלו על הדברים החיוביים, לא השליליים"
שיחות לילה
Paris