"אנחנו לא באים כנאשמים אלא כמאשימים"
אראל סג"ל
Paris