"המעצר של ברלנד נראה לי מיותר ותמוה"
מועדון ארוחת הבוקר
Paris