"העניין הזה ביני לבין השרה שקד"
מועדון ארוחת הבוקר
Paris