"יש לי תרנגול עם נוצות לשדך לך"
מועדון ארוחת הבוקר
Paris