"אריה דרעי השתלט על הדמוקרטיה הישראלית"
ינון מגל ובן כספית
Paris