הכותב שמוליק קלוסקי על ספרו החדש: "אני פריק של משפטי מפתח"
רבקה מיכאלי
Paris