"בחודש האחרון זה כאילו שהוא חזר להיות ילד"
מיכל דליות
Paris