"קובעי המדיניות בארץ ובעולם מסתמכים על תחושות בטן ולא על עובדות"
ינון מגל ובן כספית
Paris