"החזקים יצליחו לרכוש במחירים יותר טובים"
איפה הכסף
Paris