המאזין: עם סיפוח שטחים - נגיע למדינה דו לאומית עם מיעוט יהודי
יורם שפטל
Paris